Syteli

ste tu: Úvod > Certifikáty

Certifikáty

Národný bezpečnostný úrad vydal spol. SYTELI, s.r.o. Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa vydaného v súlade s § 50 ods.1 zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a od roku 2003 sme zaviedli systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2000. V súčasnosti riadenie kvality realizujeme podľa ISO 9001:2015 a máme zavedený systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015. Na základe získaných certifikátov spĺňame podmienky potrebné pre realizáciu aj najnáročnejších zákaziek v oblasti elektronických a elektrických zariadení.

undefined undefined  

Certifikáty

Novinky

Slovensky | English