Syteli

ste tu: Úvod > Kariéra

Kariéra

Štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku zasielajte emailom na adresy:

syteli@syteli.sk a v kopii na sytelike@syteli.sk

Do predmetu správy uveďte, Technik_mesto (podľa mesta kde sa uchádzate o pozíciu). Do životopisu vložte nasledovný text:


"Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov, obsiahnutých v priloženom životopise, spoločnosťou SYTELI, s.r.o., za účelom vzniku pracovnoprávneho vzťahu ,v prípadne vedenia záznamu o mojej osobe v databáze uchádzačov o zamestnanie uvedenej spoločnosti."

syteli-gdpr.pdf


Výberová komisia bude informovať len kandidátov, ktorých sa rozhodne pozvať na osobný pohovor. Osobné údaje neúspešných uchádzačov budú zlikvidované v zmysle príslušného zákona.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Viac informácií o voľnej pracovnej pozícii na miesto TECHNIKA nájdete v súbore:

TECHNIK.pdf

Kariéra

Novinky

Slovensky | English