Syteli

ste tu: Úvod > Produkty > Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) slúži k vyhodnoteniu a signalizácii poplachového signálu pri vzniku požiaru. Samotnú detekciu požiaru vykonávajú hlásiče rôzneho prevedenia.

Ústredňa EPS vyhodnocuje signály z týchto hlásičov a aktivuje poplachové výstupy pri požiari. Signalizácia požiaru môže byť lokálna ( siréna ) alebo sa poplachová správa prenáša cez automatický telefónny volač na určené telefónne čísla, prípadne cez komunikačné zariadenie na stredisko registrovania poplachov so stálou službou.

Naša firma dodáva na trh dva druhy EPS. Je to konvenčný systém EPS a adresovateľný systém EPS.

Konvenčný systém EPS

Konvenčný systém EPS tvorí vyhodnocovacia ústredňa s jednotlivými požiarnymi slučkami. Na požiarne slučky sú pripojené tlačítkove hlásiče a automatické hlásiče požiaru , ktoré podľa spôsobu vyhodnocovania požiaru môžu byť:

Ústredňa vyhodnocuje a zobrazuje stav na požiarnych slučkách, prípadne odovzdáva informáciu o tomto stave na nadriadený počítač.
Alarmové stavy na slučke, POŽIAR a PORUCHA, sú signalizované na ústredni opticky i akusticky. Ústredňa po vyhodnotení alarmového stavu môže aktivovať výstupy, na ktoré sa pripájajú zariadenia doplnkovej signalizácie ( maják, siréna, telefónny volač ...) , automatické hasiace zariadenia, akčné členy, ktoré uzavrú protipožiarne dvere, vypnú klimatizáciu atď.

Adresovateľný systém EPS

Adresovateľný systém EPS je založený na priamej adresovateľnosti každého hlásiča na požiarnej slučke, čo ponúka oproti konvenčnému systému celý rad výhod:

Ústredne je možné pripojiť na počítačový nadstavbový systém, ktorý poskytuje kompletnú grafickú i textovú informáciu o mieste požiaru, umožňuje tlačiť výjazdové karty pre požiarny zásah, zaznamenáva všetky stavy na ústredni i akcie obsluhy pri poplachu.

Kvalifikovaný odborníci z našej spoločnosti Vám zabezpečia komplexné služby od konzultácií, návrhu, projektu, dodávky, montáže a servisu EPS pre zabezpečenie ochrany osôb a majetku podľa vašich potrieb a možností.

Elektrická požiarna signalizácia

Novinky

Slovensky | English