Syteli

ste tu: Úvod > Produkty > Ochranné a informačné videosystémy

Ochranné a informačné videosystémy

K dokonalému monitorovaciemu systému patrí možnosť čo najrýchlejšieho overenia poplachovej správy. Toto najlepšie zabezpečí signál priemyselnej televízie - uzatvoreného televízneho okruhu.

Systém na snímanie a distribúciu obrazu v sieti

Pre snímanie obrazu v digitalizovanej forme je do počítača typu PC inštalovaná videokarta spolu s programovým vybavením, pracujúcim v prostredí Windows. Počítač potom môže pracovať samostatne, alebo môže byť pripojený do počítačovej siete ako server. Ten zabezpečuje snímanie, digitalizáciu a distribúciu obrazu k vopred definovaným pracovným staniciam na sieti. Server podľa potreby zabezpečí distribúciu obrazu k určeným staniciam a riadi spínače, ktorými je možné aktivovať poplašné zariadenie.

Stráženie priestorov

Stráženie priestorov zabezpečuje cyklické snímanie obrazu. Obraz každej kamery môže byť distribuovaný na rôzne pracovné stanice v sieti, alebo môžu byť všetky zobrazené v oknách na jednej stanici súčasne. Pre každú z pripojených kamier sa zadefinujú zóny narušenia. Po zaznamenaní pohybu v zóne je obraz zaznamenaný na pevný disk s príslušným časovým údajom a hlásenie s obrazom je poslané na zvolenú pracovnú stanicu, alebo cez modem na vzdialenú stanicu. Tento systém umožňuje overiť narušenie daného objektu a vylučuje možnosť falošného poplachu.

Monitorovanie vchodových priestorov

Po stlačení zvoleného tlačidla na dverovom telefóne sa na pracovnej stanici ku ktorej je príslušné tlačidlo priradené vysvieti oznam spolu so zvukovým znamením a užívateľ môže monitorovať vchod.

Kvalifikovaný odborníci z našej spoločnosti Vám zabezpečia komplexné služby od konzultácií, návrhu, projektu, dodávky, montáže a servisu ochranných a informačných videosytémov pre zabezpečenie ochrany osôb a majetku podľa vašich potrieb a možností.

bosch-dinion-open.jpg camera-dinion-xf-licht.jpg divar-2-screens.jpg g4.jpg ganz-kryt.jpg kbd-digital.jpg

Ochranné a informačné videosystémy

Novinky

Slovensky | English