Syteli

ste tu: Úvod > Produkty > Elektrické zabezpečovacie systémy

Elektrické zabezpečovacie systémy

Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS) slúžia k vyhodnoteniu a signalizácii poplachového signálu pri neoprávnenom vstupe do objektu a pri nedovolenom zásahu do systému EZS. Samotnú detekciu narušenia chráneného objektu vykonávajú pasívne infračervené detektory rôzneho prevedenia a pasívne detektory rozbitia skla.

Ústredňa EZS vyhodnocuje signály z týchto detektorov a aktivuje poplachové výstupy pri narušení. Systém sa zapína do stráženia a vypína zadaním kódu z pripojenej klávesnice. Signalizácia narušenia môže byť lokálna ( siréna ) alebo sa poplachová správa prenáša cez automatický telefónny volač na určené telefónne čísla, prípadne cez komunikačné zariadenie na stredisko registrovania poplachov so stálou službou. Systém po doplnení o rádiový prijímač a tlačidla priameho napadnutia môže signalizovať aj ohrozenie osôb.

Stredisko registrovania poplachov (SRP)

Stredisko registrovania poplachov predstavuje komplexné zabezpečenie a ochranu Vášho podniku, závodu alebo objektu značného rozsahu. Hlavnou myšlienkou je vybudovanie kvalitnej technickej ochrany objektov slúžiacej na signalizáciu poplachovej správy do centrály pri vzniku nežiadúcich udalostí ( požiar, vlámanie, únik plynu, výpadok elektriny, ekologické havárie atď. ) a osobnej ochrany pri ohrození života páchateľom alebo náhlymi zdravotnými ťažkosťami. Technická ochrana je doplnená o vonkajšiu ochranu pri vstupe nežiadúcich osôb do objektu, o videotechniku a záznamové zariadenie. Oprávnenosť vstupu je riešená prístupovým systémom. Ovládanie brán a závor je elektronické. Všetky tieto technické zariadenia slúžia fyzickej bezpečnostnej službe ku spoľahlivej kontrole a včasnému zásahu pri poplachu.

Kvalifikovaný odborníci z našej spoločnosti Vám zabezpečia komplexné služby od konzultácií, návrhu, projektu, dodávky, montáže a servisu systému EZS pre zabezpečenie ochrany osôb a majetku podľa vašich potrieb a možností.

Elektrické zabezpečovacie systémy

Novinky

Slovensky | English