Syteli

ste tu: Úvod > Produkty > Systémy kontroly a evidencie vstupu

Systémy kontroly a evidencie vstupu

Dochádzkové systémy

Dochádzkové elektronické systémy umožňujú kontrolu a evidenciu vstupu do strážených objektov a budov. Základy systémov tvoria registračné jednotky, ktoré pracujú štandardne s magnetickými kartami (voliteľne s kartami na čiarový kód) alebo cez biometrický odtlačok a sú vybavené výstupným relé pre otváranie dverí.

Výhodou dochádzkových elektronických systémov je kontrola a jednoduché ovládanie systému s informačným tokom o:

Prístupové systémy

Prístupový systém zabezpečuje evidenciu dochádzky jednotlivých osôb do daných objektov alebo budov a manažment týchto dát. Môže byť integrovaný v rámci dochádzkového systému. V tomto prípade sa môžu používať tie isté prístupové karty resp. biometrický odtlačok, čo zvyšuje užívateľský komfort.

Kvalifikovaný odborníci z našej spoločnosti Vám zabezpečia komplexné služby od konzultácií, návrhu, projektu, dodávky, montáže a servisu systému kontroly a evidencie vstupu zabezpečenie ochrany osôb a majetku podľa vašich potrieb a možností.

Systémy kontroly a evidencie vstupu

Novinky

Slovensky | English