Syteli

ste tu: Úvod > Produkty > Výpočtová technika a počítačové siete

Výpočtová technika a počítačové siete

Počítačová sieť / štruktúrovaná kabeláž je súhrnné označenie technických prostriedkov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom komunikáciu podľa zadaných pravidiel. Najčastejším dôvodom pripojenia k sieti je zdieľanie informácií a technických zariadení (CCTV, EPS, PSN).

Podľa funkčného vzťahu sa sieť delí:

Server poskytuje služby staniciam – klientom (workstation, pracovná stanica). Serverov môže byť viacero typov závisiac podľa typu poskytovaných služieb. Viacero serverov môže existovať na jednom počítači.

Označuje sa tiež ako p2p sieť, čo v preklade znamená „rovný k rovnému“. Každá stanica v sieti môže vyčleniť nejaký svoj prostriedok (diskový priestor, tlačiareň, mechaniku ...) na zdieľanie. Iná stanica môže tieto prostriedky využívať. Tento typ siete obvykle nemá centrálnu správu, každý uzol sa spravuje sám. Zdieľanie prostriedkov je možné aj cez internet.

Podľa topológie.

Kľúčovú úlohu v sietiach akéhokoľvek typu zohrávajú aktívne prvky. Ich úlohou je prepájať jednotlivé časti sietí, menia typy rozhraní, spôsoby komunikácie, zaisťujú bezpečnosť a riadia sieť. Sieť môže byť prepojená priamo z počítača do počítača, alebo s využitím aktívnych prvkov.

Všetky návrhy siete vychádzajú z troch základných topológií:

Možnosti topológických sietí.

  
  Hviezdicová topológia siete
  Prstencová topológia siete
  

Obr.1

Obr.2

Obr.3

Obr.4


Základné prvky siete

Sieť pozostáva z týchto základných častí:

Hardware

Zahrňuje všetky technické prostriedky siete. Patria sem aj prostriedky, ktorými je realizované vlastné prepojenie siete.

Software

V spolupráci s hardware-om siete zabezpečuje funkcie siete. U niektorých operačných systémov sú tieto funkcie už jeho súčasťou. Väčšinou je realizované pomocou rezidentných programov.

Kvalifikovaný odborníci z našej spoločnosti Vám zabezpečia komplexné služby od konzultácií, návrhu, projektu, dodávky, montáže a servisu Výpočtovej techniky a počítačových sietí pre zabezpečenie ochrany osôb a majetku podľa vašich potrieb a možností.

Výpočtová technika a počítačové siete

Novinky

Slovensky | English