Syteli

ste tu: Úvod > Produkty > Vývoj a výskum

Vývoj a výskum

Projekt „Inovovaný SW nástroj kybernetickej bezpečnosti pred bezpečnostnými incidentmi v sieťovej prevádzke civilného letectva“ je spolufinancovaný Európskou úniou.


Prijímateľ: Syteli, s.r.o.
Miesto realizácie: Michalovce, Duklianska 7
Výška poskytnutého NFP: 763 214,95 €

Opis projektu:

Cieľom projektu je spracovať návrh inovovaného SW nástroja pre analýzu siete v špecifickej prevádzke letových prevádzkových služieb, pre zvýšenie kvality a bezpečnosti služieb, v rámci podpory inovácií prostredníctvom technologického a aplikovaného výskumu kybernetickej, fyzickej a objektovej bezpečnosti informačných sietí civilného letectva pred bezpečnostnými inncidentmi.
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

eu-loga-1024x71.png

Vývoj a výskum

Novinky

Slovensky | English