Ochrana kritických systémov

Poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti, od návrhu po údržbu.

syteli

V dnešnom digitálnom svete je ochrana vašich kritických systémov nevyhnutnosťou.

Elektronické
zabezpečenie

Významnú časť nášho portfólia tvoria elektronické zabezpečovacie systémy, uzavretý kamerový systém (CCTV) a systémy kontroly a evidencie vstupu.

Ochrana kritickej
infraštruktúry

Naše riešenia sa zameriavajú na technické a informačné aspekty, ktoré sú kľúčové pre vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť objektov a inštitúcií štátu.

Komplexná
integrácia

Našou silnou stránkou je schopnosť integrovať a konfigurovať uvedené systémy do jedného integrovaného bezpečnostného systému (IBS).