Certifikáty a licencie

Overená kvalita a bezpečnosť prostredníctvom našich certifikátov a licencií.

Prejsť na informácie
Priemyselná bezpečnosť

Držiteľom Potvrdenia Národného bezpečnostného úradu na stupeň „TAJNÉ“, čo svedčí o našej schopnosti zaoberať sa najcitlivejšími informáciami v súlade so zákonom.

Systém riadenia podľa ISO

SYTELI, s.r.o., je hrdým držiteľom certifikátov systému manažérstva: ISO: 9001; ISO: 14001; ISO: 45001.  Pravidelne obnovujeme tieto certifikáty, čo potvrdzuje našu stálu snahu o zlepšovanie a dodržiavanie medzinárodných noriem.

Licencia na prevádzkovanie Technickej služby

Naša spoločnosť je oprávneným subjektom pre prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osoby, v zmysle zákonač.473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

Ochrana kritickej infraštruktúry

Zaoberáme sa návrhom a implementáciou integrovaných bezpečnostných systémov pre objekty kritickej infraštruktúry. Naša práca sa zameriava na všetky aspekty bezpečnosti, vrátane CCTV, EPS, EZS a perimetrického zabezpečenia, ktoré sú vždy navrhované pre individuálne potreby zákazníka.