Naši zákazníci

Veríme, že naša spoločnosť vás osloví a budeme mať príležitosť demonštrovať spoľahlivosť a kvalitu našich služieb v budúcich projektoch s vami.

Prejsť na informácie
Vaša dôvera je našim záväzkom

Naše referencie sú odrazomdôvery a dôveryhodnosti, ktorú sme si za tie roky získali. Mali sme tú česťspolupracovať s rôznorodými klientmi a partnermi z rôznych odvetví. Ak sachcete dozvedieť viac o našej práci a skúsenostiach tých, s ktorými sme spolupracovali,neváhajte nás kontaktovať. Na požiadanie vám radi poskytneme konkrétne referencie.

 • Rôzne silové zložky SR
 • Komplexná dodávka tovarov a služieb na stavbách v rámci železničnej, a diaľničnej dopravy,
 • Technologické vybavenie a montáž v rámci líniových dopravných stavieb a súvisiacej infraštruktúry
 • Letiská
 • Letecké regulačné orgány
 • Mestá a obce v pohraničnom pásme s Ukrajinou
 • Energetické a distribučné spoločnosti
 • Športoviská – futbalové a hokejové štadióny, národné športové centrá
 • Múzea a iné kultúrne zariadenia SR
 • Priemyselné parky
 • Obchodné centrá

Naša spolupráca s týmito prestížnymi subjektmi, najmä so štátnymi inštitúciami, má veľmi dôverný charakter, čo nám neumožňuje podrobne špecifikovať jednotlivé realizované projekty.