Produkty a služby

V Syteli veríme v inovatívne a ucelené riešenia, ktoré ponúkajú maximálnu ochranu a bezpečnosť. Poskytujeme komplexné služby na kľúč: štúdia uskutočniteľnosti → projektová dokumentácia → implementácia a optimalizácia systému → záručný a pozáručný servis.

Prejsť na informácie

Zabezpečovacie systémy

Komplexné riešenia pre elektronickú a požiarnu ochranu vrátane kamerového monitoringu a perimetrického zabezpečenia.

 • elektronický zabezpečovací systém (EZS)
 • elektrická požiarna signalizácia (EPS)
 • uzavretý kamerový systém (CCTV)
 • vonkajšie obvodové zabezpečenie (perimetrický systém)
 • riadiace miestnosti a video-steny

Komunikačná technika

Najmodernejšie telekomunikačné a rádiokomunikačné riešenia pre spoľahlivú komunikáciu.

 • telekomunikačná technika
 • rádiokomunikačná technika

Kontrola a evidencia vstupov

Efektívne systémy na monitorovanie a riadenie prístupu do objektov.

 • systém kontroly a evidencie vstupu (SKV a DS)
Viac o kontrole vstupov

Športová infraštruktúra - StaTis

Automatizovaný systém kontroly vstupu a riadenia turniketov pre štadióny.

 • turnikety s inteligentnými terminálmi
 • systém rozpoznávania tváre
 • zamedzenie vstupu nežiadúcim osobám
 • čítanie čiarových kódov, QR kódov a bezkontaktných kariet
 • signalizácia prechodov na zľavnené vstupenky
 • mobilné čítačky pre overenie vstupenky a riadenie vstupu
 • prepojenie na predajcov vstupeniek cez internet
 • tvorba vlastných podujatí s výdajom vlastných vstupeniek
 • kamerový systém
 • integrácia so systémami EZS a EPS

Ochrana kritickej infraštruktúry

Technické a informačné riešenia pre zabezpečenie vitálnych častí infraštruktúry.

 • technické a informačné aspekty

Informačné technológie

Komplexné IT riešenia, od výpočtovej techniky cez kabeláž až po optické siete.

 • výpočtová technika
 • štruktúrovaná kabeláž
 • počítačové siete
 • optické trasy a metropolitné optické siete s ich aktívnymi prvkami

Integrovaný bezpečnostný systém

Personalizovaná integrácia a konfigurácia bezpečnostných systémov do jedného holistického riešenia.

 • integrácia a konfigurácia uvedených systémov do IBS

Komplexné vybavenie štadiónov a športovísk

Naše komplexné riešenia vybavenia sú navrhnuté tak, aby pozdvihli mieru bezpečnosti na štadióne a zároveň zjednodušilia zefektívnili procesy potrebné pre správu športových podujatí. Takéto riešenia vznikli ako kombinácia vyššie vymenovaných technológii ako CCTV a SKV,EPS, EZS, Multimédia a IBS. Všetky systémy a procesy su v súlade s technickými a bezpečnostnými smernicami SZĽH, SFZ a EUFA.

Produkty a služby

Spoločnosť SYTELI, s.r.o., si je vedomá významu kritickej infraštruktúry a jej potenciálnych dopadov na bezpečnosť štátu. Preto poskytujeme služby jedinečných integrovaných bezpečnostných systémov pre technickú a informačnú bezpečnosť kritických objektov, ktorý umožňuje komplexný dohľad nad daným objektom.

Okrem toho sa venujeme aj oblasti zabezpečenia kompletných technologických stavieb od projektovania až po realizáciu a údržbu. Naša spoločnosť je hrdým držiteľom rôznych licencií a oprávnení, ktoré nám umožňujú poskytovať špičkové služby v rôznych sektoroch, vrátane energetiky, dopravy či obrany.